Tajcsicsuán és pszichoterápia

A pszichoterápia modern kori, „nyugati” tudomány. Célja elősegíteni azt, hogy az ember a viszonyulásainak és a magatartásának a megváltoztatása révén teljesebb, harmonikusabb, egészségesebb életet tudjon élni. A hagyományos pszichoterápia ezt a célt kizárólag lélektani eszközökkel, a személyes kommunikáció révén próbája elérni, de újabban egyre több terápiás irányzatban kap teret a testtel való foglalkozás is.

A tajcsicsuán ősi, komplex világlátásra és tapasztalatra épülő, „keleti” gyakorlat. Lényegéből adódóan integratív, azaz az ember teljességét nem hasítja ketté testi és lelki oldalra. A tajcsicsuán az egészséges testi struktúra és testhasználat kialakításának és megőrzésének képessége mellett fejleszti azokat a lélektani funkciókat is, amelyek révén a gyakorló a szokásait, magatartási mintázatát is mélyrehatóan megváltoztathatja.

A változás és a változtatás azért fontos, mert az egészség megőrzése is jelentős részben a magatartásunkon múlik, azon, hogy mennyire vagyunk képesek egészséges életvitelt kialakítani. Az egészség önmagamhoz, más személyekhez és a világhoz való harmonikus kapcsolódás és reagálás képességét jelenti.

Orvosként és tajcsicsuán gyakorlóként meggyőződésem, hogy a ezen ősi tradíció gyakorlatainak követése a XXI-ik század emberét nagyban segítheti a saját természetességéhez való visszatérésében. Segíthet önmagunkhoz és másokhoz való kapcsolódásaink harmonizálásában, és ezáltal a pszichoszomatikus és stresszbetegségek, a kiégés, a depresszió és a szorongásos betegségek megelőzésében és gyógyításában is.

Jó egészséget, jó gyakorlást kívánok mindenkinek!

logo


Megszakítás